Broreparation på Töllsjövägen

Långesbron mellan Lilleskogen och Hökhult kommer att repareras mellan den 2 mars t. om 13 maj.

Man kommer att sätta upp trafikljus vilken innebär att vägen inte kommer att vara avstängd under perioden.

Tack vare engagemang hos Töllsjöborna så kunde man komma till en bra lösning med Trafikverket.

Läs mer på facebook: Överklaga broreparationen

Finns även att läsa på gruppen Töllsjö: