Kommunen tecknar avtal om bostäder i Töllsjö

Kommunen tecknar avtal om bostäder i Töllsjö

Bollebygds kommun har beslutat att teckna avtal om att blockhyra bostäder i Töllsjö. Syftet är att tillgodose ett långsiktigt behov av bostäder som kommunen är skyldig att tillhandahålla.

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet föreslog regeringen i november 2015 en ny lag som innebär att alla kommuner ska bli skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända. Den 27 januari röstade riksdagen ja till regeringens förslag. Den nya lagen trädde i kraft den 1 mars 2016. Inför införandet av den nya bosättningslagstiftningen har kommunerna uppmanats att ta fram lokala strategier för att planera för ett ökat behov av bostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden har den 13 juni godkänt att ett avtal tecknas mellan kommunen och en fastighetsägare om att blockhyra bostäder i Töllsjö. Syftet är att tillgodose ett långsiktigt behov av bostäder som kommunen enligt lagar och avtal är skyldig att tillhandahålla.

Bostäderna som planeras i Töllsjö är vanliga lägenheter som vem som helst kommer kunna nyttja i framtiden, men kommunen binder sig vid att blockhyra ett antal lägenheter under en viss period för att ge nyanlända familjer en möjlighet att få bostad.

Bebyggelsetrycket i Töllsjö har varit lågt de senaste åren, men nu finns möjligheter till utbyggnad inom gällande detaljplan. Befintlig service och infrastruktur kan nyttjas och det finns kapacitet i skolan vilket ger goda möjligheter till integration.

Läs mer på Töllsjö´s sida på facebook och gör din röst hörd!


Klicka på länken för att läsa artikeln på Bollebygds kommuns hemsida: