Bilder

Bilder från Holmboborg söder om Töllsjö och bilder från en gammal kvarn vid Töllsjövägen norrut.