lördag, 20 april, 2024

Om oss

Välkommen till EFS Töllsjö

Vi är en liten EFS församling som tillhör Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. EFS är en lågkyrklig och nyevangelisk väckelserörelse inom Svenska kyrkan som betonar vikten av lekmannaengagemang i kyrkan och som har rötter i 1800-talets folkväckelse. 

– Vi vill att människor skall få möta och lära känna Guds kärlek genom Jesus Kristus.
– Vi vill utrusta till ett liv i Jesu efterföljd.

Vi håller regelbundna gudstjänster
och för det mesta är vi i missionshuset i Töllsjö.
Vi har även enstaka gudstjänster i Storskogens missionshus.
I nuläget är vi runt 54 medlemmar i alla åldrar, men växer.
Du får gärna komma med till några av våra gudstjänster eller andra aktiviteter, oavsett om du bara är nyfiken på vad kristen tro är eller om du vill hitta en kristen gemenskap.
Välkommen att komma med oss!